Jak chwytać gaiwan?

Technika trzymania gaiwana w dłonia, pomiędzy kciukiem i palcem środkowym.

Navigate