Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz informuje o wykorzystywaniu plików cookies w ramach funkcjonowania bloga Kurs na herbatę pod adresem https://kursnaherbate.pl.

Właścicielem bloga Kurs na herbatę jest Maciej Stafiej. Kontakt z autorem jest możliwy poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakładce „Kontakt”, lub poprzez fanpage Kurs Na Herbatę na Facebooku. Właściciel bloga jest administratorem danych.

§1  DEFINICJE
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1.  Administrator – właściciel bloga, Maciej Stafiej. Kontakt mailowy: kontakt(małpa)kursnaherbate.pl.
 2. Blog – blog dostępny pod adresem kursnaherbate.pl, na serwerze Linuxpl.com, domena w serwisie aftermarket.pl.
 3. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna, korzystająca z bloga.
 4. Pliki cookies (ciasteczka) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika [np. komputerze, smartfonie, tablecie], ponadto mogą być one odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. Polityka dostępna pod adresem: https://kursnaherbate.pl/polityka-plikow-cookies/
 5. Newsletter – elektroniczna forma biuletynu – czasopisma rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do prenumeratorów (dobrowolnie zapisanych przez formularz na stronie).

§2 DANE OSOBOWE

I. Przetwarzanie danych.

 1. Administratorem danych Użytkownika jest wyłącznie Administrator opisany §1 pkt 1.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach odpowiadających zgodom odebranym od Użytkowników za pomocą formularzy dostępnych na blogu.
 3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych przez Użytkownika.

II. Podanie danych przez Użytkownika.

4a. Podanie danych przez Użytkownika zawsze jest w pełni dobrowolne.
4b. Niewyrażenie zgody na podanie danych przez Użytkownika może skutkować brakiem dostępu do niektórych funkcji bloga.

III. Gromadzenie danych przez Administratora.

5. Dane osobowe Administrator gromadzi z należytą starannością oraz odpowiednio chroni je przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione za pomocą narzędzi

udostępnianych przez CMS WordPress.
6. Administrator nie udostępnia danych przekazywanych mu przez Użytkowników jakimkolwiek podmiotom trzecim.
7. Administrator nie jest w stanie określić czasu przechowywania zgromadzonych danych ze względu na ich specyfikę. Nie będą przechowywane dłużej niż do zamknięcia bloga.

IV. Podstawa przetwarzania danych.

8. Dane w celach opisanych w §2 pkt 2 przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

V. Uprawnienia Użytkowników.

9. Użytkownikowi przysługują uprawnienia wynikające z aktów prawnych wskazanych w §2 pkt 7, w tym w szczególności do:

a. prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, czy też ograniczenia ich przetwarzania;

b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

c. prawo do przenoszenia danych;

d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, w przypadku gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;

e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem oraz gromadzeniem danych przez Administratora.

VI. Wykorzystywanie danych

Adresy e-mail dopisane do listy mailingowej za pomocą formularza wykorzystywane są w celu wysłania danemu użytkownikowi Newslettera. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości użytkownikom zarejestrowanym w bazie Newslettera. Mogą to być  informacje o nowościach, oferty promocyjne lub inne informacje handlowe. Żadne dane użytkowników serwisu Kursnaherbate.pl nie są przekazywane osobom trzecim.

§3 SYSTEM KOMENTARZY

 1. Blog korzysta zewnętrznego systemu komentarzy Disqus.
 2. Użytkownik zostawiając komentarz na blogu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez system komentarzy Disqus zgodnie z jego polityką prywatności.
 3. Komentarze Użytkownika wyświetlane są na blogu, ale przechowywane są na platformie Disqus.
 4. Administrator nie administruje danymi Użytkownika koniecznymi do pozostawienia komentarza w systemie Disqus.

§4 PLIKI COOKIES

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:

  a. zapewnienia prawidłowego działania Bloga;
  b. dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika;
  c. w celach statystycznych;
  d. w celach marketingowych.

 2. Każdy Użytkownik ma możliwość konfiguracji swojej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika [np. komputerze, smartfonie, tablecie].

  a. Dokonanie przez Użytkownika powyżej opisanej czynności może prowadzić do tego, że korzystanie z Bloga będzie utrudnione.

§5 POZOSTAŁE TECHNOLOGIE

Administrator informuje Użytkownika, że stosuje na swoim Blogu technologie śledzące działania przez niego podejmowane w ramach jego aktywności na Blogu:

a. widget Facebook pozwalający na polubienie strony oraz udostępnienie posta;
b. widget Instagram umożliwiający przeglądanie ostatnio dodanych zdjęć;
c. kod śledzenia Google Analitycs w celach analizy statystyki Bloga.

Navigate